I Index100 brænder vi for kommunal styring og prioritering. Vores mål er at hjælpe kommunerne med at levere bedre velfærd for pengene. Det gør vi ved at omsætte uoverskuelige data til styringsrelevante indsigter, som er til at forstå og handle på.

Kontakt

Hvad tilbyder vi?

Vi tager altid udgangspunkt i jeres videns- og styringsbehov. Så lad jer ikke begrænse af stikordene nedenfor. Tag i stedet fat i os og lad os få en snak om, hvilke problemstillinger I bokser med. Vi dækker de fleste kommunale sektorer og har særdeles gode erfaringer med at udtænke kreative analysedesigns med udgangspunkt i kundernes konkrete problemstillinger. Når det er sagt, så vil vi meget gerne kontaktes om følgende emner.

null

Budgetlægning og økonomistyring

 • Demografimodeller
 • Socioøkonomisk ressourcefordeling
 • Udgiftsprioritering på tværs af sektorområder
 • Økonomiske styringsprincipper og incitamenter
null

Rammevilkår og demografi

 • Betydningen af kommunernes rammevilkår
 • Befolkningssammensætning og -udvikling
 • Pendlings- og flyttemønstre
 • Kommunal udligning og generelle tilskud
null

Tæt på sektorerne

 • Økonomisk og faglig ledelsesinformation
 • Ydelses- og udgiftsbehov på kommunale serviceområder
 • Udgifts- og aktivitetsbenchmarking på sektorområder
 • Benchmarking af kommunernes administrative ressourceforbrug

Hvem hjælper vi?

Index100 hjælper først og fremmest kommunale beslutningstagere, som ønsker at øge kvaliteten af deres beslutningsgrundlag. Vi har blandt andet hjulpet:

albertslund

Albertslund Kommune

ballerup

Ballerup Kommune

billund

Billund Kommune

bornholm

Bornholms Regionskommune

bupl

BUPL

esbjerg

Esbjerg Kommune

favrskov

Favrskov Kommune

furesoe

Furesø Kommune

halsnaes

Halsnæs Kommune

herning

Herning Kommune

holbaek

Holbæk Kommune

horsens

Horsens Kommune

koebenhavn

Københavns Kommune

komponent

Komponent

lejre

Lejre Kommune

lolland

Lolland Kommune

lyngby-taarbaek

Lyngby-Taarbæk Kommune

odense

Odense Kommune

randers

Randers Kommune

ringsted

Ringsted Kommune

roedovre

Rødovre Kommune

skanderborg

Skanderborg Kommune

socialindenrigs

Social- og Indenrigs­ministeriets Bench­marking­enhed

solroed

Solrød Kommune

soroe

Sorø Kommune

stevns

Stevns Kommune

syddjurs

Syddjurs Kommune

soenderborg

Sønderborg Kommune

vejle

Vejle Kommune

viborg

Viborg Kommune

aalborg

Aalborg Kommune

aarhus

Aarhus Kommune

Hvem står bag?

Peter Holdt-Olesen

Partner og direktør

cand.scient.pol.

+45 28 19 99 34

pho@index100.dk

 

Læs mere

Peter har gennem snart 20 år specialiseret sig i data- og styringsanalyser af den kommunale sektor. Han kombinerer praktisk erfaring fra det kommunale maskinrum med ledelseserfaring fra uafhængige analyse- og forskningsinstitutter.

I KREVI og KORA (nu VIVE) stod Peter gennem 11 år i spidsen for udvikling af en række nyskabende analysekoncepter, hvor eksisterende data blev forædlet og omsat til indsigter med direkte relevans for kommunale beslutningstagere. I den forbindelse var Peter chefansvarlig for løsning af analyseopgaver i over halvdelen af landets kommuner.

Peter har overblik og indsigt på de fleste kommunale udgiftsområder og er ekspert i kommunal benchmarking og (økonomi)styring samt tilskuds- og udligningssystemet. Han har stor erfaring som underviser og oplægsholder om disse emner. Blandt andet har han undervist som ekstern lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og holdt oplæg på en lang række kurser og konferencer.

I fritiden kombinerer Peter sin passion for fodbold og metode, når han anvender de nyeste machine learning-teknikker til at forudse fodboldresultater. Det virker – undtagen når det gælder AGF.

Anne Line Tenney Jordan

Partner

cand.scient.pol.

+45 61 65 07 22

alj@index100.dk

 

Læs mere

Anne Line er specialist i at bearbejde og analysere kommunale data. Hendes metodiske værktøjskasse er fyldt med avancerede redskaber, og hun har indgående erfaring med alle væsentlige datakilder på det kommunale område.

Anne Line har 6 års erfaring fra KREVI og KORA (nu VIVE), hvor hun blandt andet var projektleder for ECO Nøgletal og desuden stod i spidsen for en række omfattende registeranalyser.

Anne Line færdes hjemmevant på forskermaskinen hos Danmarks Statistik, hvor tiden går med at omsætte millioner af datapunkter til nye kommunale indsigter. Hun har også stor erfaring med at arbejde med kommunernes egne data og har lavet en lang række hands-on regnearksløsninger for kommunale kunder. Hendes udgangspunkt er altid, at løsningerne skal være brugervenlige, dynamiske og driftssikre.

Anne Line interesserer sig for andet end data og teknik. Hun elsker for eksempel kommunikationsudfordringer og går passioneret op i at sammenfatte essensen af komplicerede analyser i let tilgængelige, pædagogiske – og flotte – figurer.

Bo Panduro

Partner

cand.scient.pol.

+45 30 26 44 60

bop@index100.dk

 

Læs mere

Kommunale styringsudfordringer har været Bos speciale siden 1995. Han er ekspert i kommunale nøgletal og styringsanalyser med en økonomisk vinkel og har gennem årene opbygget en dyb indsigt i alle de kommunale udgiftsområder.

Bo har 10 års erfaring fra konsulent- og lederstillinger i kommunale økonomiforvaltninger, hvilket har givet ham omfattende viden om det kommunale maskinrum. Efterfølgende har Bo hjulpet mere end 60 forskellige kommuner i rollen som ekstern konsulent. Han har været ansat i såvel private konsulenthuse som de statslige analyse- og forskningsinstitutter KREVI, KORA og VIVE. I sine statslige ansættelser har Bo været forfatter på 55 rapporter, der især har omhandlet kommunal økonomistyring.

Bo har stået i spidsen for et stort antal kommunale benchmarking-analyser, hvor data fra tilgængelige datakilder kombineres med data fra kommunernes egne økonomi- og fagsystemer. Han har derigennem opbygget en stor viden om kvaliteten og anvendeligheden af forskellige kommunale data og ved præcis, hvor man skal holde tungen lige i munden for at sikre retvisende sammenligninger på tværs af kommuner.

Bo har en ægte passion for den kommunale kontoplan, som kun matches af passionen for gamle biler og motorcykler.

Jacob Seier Petersen

Partner

cand.scient.pol.

+45 22 75 97 00

jsp@index100.dk

 

Læs mere

Jacob har meget stærke metodekompetencer, både kvantitativt og kvalitativt, og stor erfaring som konsulent for kommunale kunder. Han er specialist i socioøkonomiske budgettildelingsmodeller og analyser af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov.

Jacob har 5 års erfaring som chefanalytiker og projektleder i KORA og VIVE, hvor han bl.a. har lavet statistiske analyser og nøgletalsanalyser på dagtilbudsområdet, det specialiserede børne- og ungeområde, folkeskoleområdet og beskæftigelsesområdet. Før tiden i KORA og VIVE arbejdede Jacob som privatansat konsulent med særligt fokus på beskæftigelsesområdet.

Jacob er ekspert i at anvende individdata på forskermaskinen hos Danmarks Statistik. Han har blandt andet gode erfaringer med at koble de nationale registre med kommunernes egne data og dermed gøre analyserne direkte anvendelige i den kommunale styring af de store velfærdsområder.

Jacobs passion for dataanalyser bruger han også, når han analyserer på sine løbeture. Det bliver dog ikke til big data foreløbig!

Om Index100

Index100 er et skarpt fokuseret konsulentfirma, der forener dyb indsigt i de kommunale styringsudfordringer med unikke data- og metodekompetencer. Vi producerer avanceret styringsinformation til beslutningstagere på alle niveauer i den kommunale verden og rådgiver om kommunal (økonomi)styring. Vi behersker de nyeste analyseteknikker og er eksperter i kommunale data om økonomi, aktiviteter og resultater. 

Vores kunder

Index100 er først og fremmest til for kommunale beslutningstagere, som ønsker at øge kvaliteten af deres beslutningsgrundlag. 

Med beslutningstagere mener vi personer, som – implicit eller eksplicit – prioriterer anvendelsen af offentlige midler. Det kan være lokalpolitikere, direktører og fagchefer, men også frontmedarbejdere. Beslutningstagernes motivation for at kontakte Index100 er oftest, at de vil klædes bedst muligt på til at levere bedst mulig velfærd for de knappe ressourcer.

Vi tager naturligvis også med glæde imod henvendelser fra andre typer aktører med ansvar for eller tilknytning til den kommunale sektor. Vi har fx personlig erfaring med at løse analyseopgaver for ministerier, styrelser og faglige organisationer.

Faglig kvalitet

Kvaliteten af analyserne er vores topprioritet, og vi arbejder ud fra følgende kvalitetskriterier:

 • Indholdsmæssig kvalitet, som handler om fagindsigt og datakendskab og om at insistere på fagligheden, når ubekvemme resultater dukker op.
 • Metodemæssig kvalitet, som handler om at holde sig metodisk opdateret og anvende de bedst egnede analysemetoder til den givne problemstilling – mere avanceret er ikke altid bedre.
 • Formidlingskvalitet, som handler om at formidle kort og præcist, tilpasset målgruppen, så vores analyser kan anvendes direkte i konkrete beslutningsprocesser.
 • Proceskvalitet, som handler om tydelige aftaler og præmisser, god planlægning, punktlighed og fleksibilitet.